احساس یک مسیحی در غسل تعمید چیست؟

غسل تعمید را به عنوان یک مراسم خاکسپاری برای زندگی قبلی تان بدانید زندگی قبلی مرده و‌الان زندگی جدیدی را پیش مسیح دارید پس باید زندگی قبلی را دفن کنید و‌به خاک بسپارید وقتی که دارید غسل تعمید میشوید در واقع به خدا و جهان میگویید که زندگی پر از گناه من مرده و‌زندگی بدون مسیح من مرده وقتی که دارید زیر آب میروید ، زندگی قبلی تان زیر اب دفن میشود ،در حالیکه دارید از اب بیرون می‌آیید داره ثابت میشه که توی زندگی جدیدتون درون مسیح و برای مسیح زندگی میکنید ، مسیح روی صلیب مرد دفن شده و به زندگی جدیدی احیا شد غسل تعمید راهی است برای وارد شدن به مرگ و تدفین و احیا شدن مسیح الان دیگه زندگی شما برای همیشه به خدا پیوسته شده شما از مسیح صاحب زندگی جاودانه شده اید

چه چیزی را تجربه میکنید در غسل تعمید ؟ بعضی ها یک چیزی را حس میکنند ، بعضی ها حضور کافی و فوق العاده خدارا حس میکنند ، بعضی ها یک تغییر و تحول خاصی را احساس میکنند در ان‌لحظه و‌بعضی ها هم چیزی حس نمیکنند ، مهم اینست که غسل تعمید یک‌تصمیم حیاتی است که شما دارید در مقابل خدا و فرشتگان و‌خواهران و‌برادرانیکه در خدا هستند میگیرید بدون در نظر گرفتن اینکه شما چه چیزی حس میکنید یک رویداد فوق‌العاده و‌بزرگ است ، عيسي مسيح ميكويد اكر ميخواهيد گناهانتان بخشيده شود تعميد بكيريد ، متي فصل ٣ ايه ٧ و چون بسياري از فريسيان و صدوقيان را ديدكه به جهت تعميد وي مي ايند بديشان گفت اي افعي زادگان از غضب آينده بگريزيد ، من شما را به آب به جهت توبه تعميد ميدهم ،

مطالب مرتبط