چگونه با مسیح زندگی کنیم ؟

من در ابتدا كه با خداشروع به كار كردم خيلي تقلا كردم وكلافه شده بودم ولي حالا فهميدم كه ديگه مجبور نيستم گاهي خوبه از اشتباهات يكي ديگه درس بگيريم باور داشته باشيد يا نه هر چه رابطتون با خدا نزديكتر ميشه رابطه صميمانه تر وشخصي تر و عميق تري با خدا پيدا ميكنيد منظورم از شخصي يعني فقط بين شما وخداست از يك رابطه شخصي با خدا شيطان بيشتر ميترسد ، نميدونم اگر اين بيشتر شيطان را ميترساند كه عضو يك موسسه يا كليسايي باشيم يا سعي كنيم تمام قرار قانون ها را دنبال كنيم ولي قلبا به خدا وصل نباشيم به خدا تظاهر كنيم ، ميدانيد خيلي وقت پيشها ميگم اينو به خدا نگم چون واقعا نميخواهم درباره اش حرف بزنم كه بفهمه ، چقدر مسخره بود اون از قبل همه چيزو ميدونست اما فقط ميخواد كه من دلم را باز كنم و باهاش حرف بزنم ، من به دو تاكليد صميميت با خدا اعتقاد دارم وگاهي ميدونيد بعضي ها تا اسم صميميت و نزديكي مياد عقب ميكشند ، مخصوصا مردها ، خدا ميخواد يك رابطه شخصي پر محبت پر قوت باهاش داشته باشيم ميخواد دوستتون باشه ، مسيحيت به هر هفته كليسا رفتن نيست بايد اينو از سرمان بيرون كنيم ، مسيحي هستي كليسا ميرم اين براي من مفهمومي نداره ، عاشق مسيح هستي . در اطاعت اون هستي ، براي چي كليسا ميري ، آيا ميري كه بركت بگيري ، ميرم كه بركت بگيرم ، بايد بركتم را بگيرم ، ايا ميرويد بركت به ديگري بديد، آيا ميري كه با ديگران مشاركت كني ، در كلام خدارشد كني خدا رابا تمام قلبت پرستش كن فكر ميكنم كه كليسا روي دنياي بيرون اونجا كه بايد تاثير نميگزاره ، خيلي تاريكي هست كه بايد وقتش ماچراغ را روشن كنيم ، ما نور عالميم و خيلي از مردم فراموش ميكنند كه چراغشون رو روشن كنند، پس واقعا لازمه همه ما خودمم همين طور واقعا عاجزانه محتاج هستيم ، كه درمورد انچه كه در دنيا ميگزره و زندگي هامون جدي بشيم ، و هواسمون باشه كه يه وقتي جلوي خدا مي ايستم براي زندگي كه كرديم با يد جوابگو باشيم ،واز طريق فيض نجات پيدا كرديم ، ولي من نميخوام وقت خودمو تلف كنم ،نميخوام وقت خدا راتلف كنم ،نميخوام كسي باشم كه ميوه اي ببار نمي اورد ، نميخواهم اينجا باشم و فقط يك فضايي را اشغال كنم
نميخواهم وقتم را با خدا تلف كنم و سر يك سري چيزهاي احمقانه با خدا جرو بحث كنم ، وقتشه تسليم بشيم وقتشه اطاعت كنيم ، وقتشه واقعا به خدا حقيقت را بگيم ، و واقعي باشيم ، معتقدم دو تا كليد هست ؛ نزديكي و رابطه صميمي با خدا اينكه حقيقت و با قي بودن با خداست ، چيزي را قايم نكنيد سعي نكنيد يك قسمتهايي را تو زندگيتون واسه خودتون نگه داريد و خدا را تو اون قسمتها راه نديد ، ميگويد اوه نه اين يكي نه خدابا هر چي ديكه باشه ولي اين يكي نه هر چي همه چي . مسيح گفت هر چي كه دارم مال پدرمه و هر چه كه پدر داره مال منه ، اگر يك قسمت كوچك هست كه نگهش داشتيد يا نميگزاريد كه خدا واردش بشه ؛خب من تو اين قسمتها خوبم اينو نميخوام اين نه ، نه همه چي خدا بايد در همه چي اول باشه ، پس حقيقت رابطه با خدا دعا ما دعا را تبديل كرديم به يك وظيفه انگار بدهكاريم در حاليكه دعا فقط با خدا حرف زدنه با خدا صادقانه حرف زدنه مثل وقتي كه با دوستمان حرف ميزنيم و نميخواهيم كه تظاهر كنيم لازم نيست وقتي دعا ميكنيد صداتونو عوض كنيد (او بار الها پدر مقدس )بعضي ها شنيدم اينجوري دعا ميكنن انگار وقتي حرف ميزنن يك جورن وقتي دعا ميكنن يه جور ديگه ، شرط ميبندم خدا فكر ميكنه ميشه دست برداري ،
حقيقت و زمان ؛ اگر ميخواهيد با خدا نزديك باشيد بايد براش وقت بگزاريد اگر خدا را در اولويت توي زندگيتون قرار ندهيد هرگز خوشنود نميشيد ، احساس رضايت نميكنيد هميشه يك خلا در ماهست و هيج دوستي همسري شغلي نميتواند ان خلا را پر كند هيچ مبلغ و خونه اي هر چه كه خدا به ما ميگويد براي خيريت خودمان است به عنوان يك ايماندار ماقدرت داريم، هر چه كه مال مسيح است شادي آفرين است در مسيح خلقت تازه هستيد اميد داريد ، من هميشه تو قلبم ميگفتم من تو سختي ام ، يك روز خدا تو قلبم گزاشت كه ميگزره شاد باش خدا رو شكر كنيد، كه ميگزره شايد سختي باشه ، ولي چطوري ميشه اگر خدا را در كنارت نداشتي ،-آمين
قوت از طريق صميميت با خداست ، كه از ما جاري ميشه ، مسيح با شيطان مشكل نداشت ، همه نبردها را پيروز شد ، و موفق بيرون آمد ، اون هميشه وقت زيادي با پدر ميگزروند ، ما در رابطه با خداست كه قوت ميگيريم ، شيطان در اين مورد سخت با ما در جنك است در اينكه ما با خدا وقت بگزاريم ، گوش دادن به واعظ هم وقت گزاشتن با خدا نيست قبل از اينكه به كليسا بريد وقتي كه صبح از خواب بلند ميشيد با خدا وقت بگزاريد ،

مطالب مرتبط