کتاب مقدس چیست ؟

کتاب مقدس (Bible) اشاره به مجموعه کتاب‌های مقدس مسیحیان آشوریان سامریان و چندی دیگر از ادیان دارد
اولین کتاب مقدس چاپ‌شده به زبان ارمنی در آمستردام هلند. سال ۱۶۶۶ میلادی.
کتاب مقدس به دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تقسیم می‌شود که شامل ۶۶ کتاب معتبر است. عهد عتیق از ۳۹ کتاب و عهد جدید از ۲۷ کتاب تشکیل شده‌است. هر بخش از تورات عهد عتیق را یک سفر و برخی دیگر از کتب عهد عتیق را کتب امثال و حکم، مزامیر داوود و سلیمان می‌دانند. عهد جدید نیز چهار انجیل کانن (معتبر)، رسالات حواریون مسیح وکتاب مکاشفه را دربر گرفته‌است.
یهودیان تنها عهد عتیق را به‌عنوان کتاب اسمانی قبول دارند، اما بیشتر مسیحیان کل کتاب را به‌عنوان کتاب آسمانی پذیرفته‌اند. برخی از فرقه‌ها که خود را مسیحی می‌خوانند، عهد عتیق را به‌عنوان کتاب مقدس قبول ندارند و آن را تحریف‌شده می‌دانند. «بوگومیل‌ها» از این دسته‌اند.که از نظر تعریف عبارت «مسیحی» در مورد مسیحی بودن این فرقه باید تردید داشت، زیرا کتاب‌های عهد جدید، همگی بر پایهٔ کتاب‌های عهد عتیق و مسیحیت رسمی از قرن اول میلادی همواره کتب عهدعتیق را متن مقدس دانسته‌است.


شگفت انگیز است اولین تصویر عیسی مسیح
این تصویر خارق العاده از یکی از انبارهای جمع آوری شده که اخیراً در غاری در تپه های مشرف به دریای جلیل پیدا شده است.

 

یک کتاب مقدس 1000 ساله که در ترکیه یافت
شده دارای تصاویری از عیسی مسیح است …
کتاب مقدس حدود هزار ساله اخیراً توسط پلیس ترکیه کشف شده است که قاچاقچیان سعی در فروش این کتاب به قیمت کم به طور مخفیانه داشتند.

ویدئو به زبان فارسی

 

ویدئو به زبان سوئدی

 

ویدئو به زبان انگلیسی

مطالب مرتبط