کتاب مقدس چیست ؟

کتاب مقدس چیست ؟

کتاب مقدس (Bible) اشاره به مجموعه کتاب‌های مقدس مسیحیان آشوریان سامریان و چندی دیگر از ادیان دارد اولین کتاب مقدس چاپ‌شده به زبان ارمنی در آمستردام هلند. سال ۱۶۶۶ میلادی. کتاب مقدس به دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تقسیم می‌شود که شامل ۶۶ کتاب معتبر است. عهد عتیق از ۳۹...
مسیحیت به چه معنا است ؟

مسیحیت به چه معنا است ؟

مسیحیت یک آيين ابراهيمي است که بر اساس زندگی و آموزه‌های عیسی مسیح استوار است. این ايين با جمعیت تقریبی ۲٫۵ میلیارد نفر، بیشترین پیرو را در سرتاسر جهان داردپیروان این دین بر این باورند که مسیح بر صلیب کشیده شد.       ویدئو به زبان انگلیسی   ویدئو...
واژه مسح چيست؟

واژه مسح چيست؟

(عبری :‌מָשִׁיחַ ماشیا آرامی :‌משיחא یونانی :‌Μεσσίας عربی :‌المسيح لاتین :‌Messias) به معنی لفوی مسح شده است. در عبری مسیح معمولا به عنوان ملک هاماشیا (מלך המשיח)‌ شناخته میشود که به معنی لغوی مسیح پادشاه است. در نسخه یونانی عهد عتیق تمامی ۳۹ بار استفاده از لغت عبری...