بشارت چیست؟

بشارت چیست؟

  لازم نيست كه حتما جلوي اسم شما كشيش باشد كه براي درباره مسيح به مردم كفتن خوانده شده باشيد فكر ميكنم مردم افراط و تفريط ميكنند بايد به ياد داشته باشيد كسي را كه گرسنه نيست نميتوانيد مجبور كنيد كه چيزي بخورد  ، ما در اناجيل نميبينيم كه هيج وقت مسيح برود و به...
شهادت یک مسیحی یعنی چه ؟

شهادت یک مسیحی یعنی چه ؟

اگر شما يك ايماندار مسيحي هستيد  خوشحال ميشويم كه بشنويم كه چرا به مسيح ايمان اورده ايد ؟ واقعا دليل اصلي شما چه بود كه به مسيح ايمان اورديد ،اگر يك نفر از شما بپرسد يك كسي كه با مسيح و مسيحيت آشنا نيست چه جوابي داريد براي اين عزيز وهمچنین تشویق میکنم دوستان عزیزی که...