احساس یک مسیحی در غسل تعمید چیست؟

احساس یک مسیحی در غسل تعمید چیست؟

غسل تعمید را به عنوان یک مراسم خاکسپاری برای زندگی قبلی تان بدانید زندگی قبلی مرده و‌الان زندگی جدیدی را پیش مسیح دارید پس باید زندگی قبلی را دفن کنید و‌به خاک بسپارید وقتی که دارید غسل تعمید میشوید در واقع به خدا و جهان میگویید که زندگی پر از گناه من مرده و‌زندگی...
چرا غسل تعمید میشویم ؟

چرا غسل تعمید میشویم ؟

  تعمید یعنی غوطه ور شدن کلمه یونانی آن به معنای Boptism و این اصطلاح در قرن اول در زبان یونانی وقتی بود که کلمه تعمید را به پارچه هایی میگفتند که میخواستند انها را رنگ بکنند در رنگ انها را غوطه ور میکردند برای همین به معنی غوطه ور کردن است ، همین معنی را در...
واژه تثلیث به چه معنا است ؟

واژه تثلیث به چه معنا است ؟

تَثلیث واژه‌ای عربی است به معنای «سه بخش کردن؛ سه قسمت کردن»این واژه همچنین در ترجمه واژهٔ «تری‌آس» در یونانی آمده‌است. «سپر ایمان» مثلث تثلیث – بیانگر فرمول تثلیث در مسیحیت پدر، پسر و روح‌القدس در کتاب اصول اعتقادات کاتولیک تثلیث چنین تعریف شده‌است • «تثلیثْ...