جایگاه انسان در مسیحیت چگونه است؟

جایگاه انسان در مسیحیت چگونه است؟

اول باید ببینیم انسان کیست و چرا فرمانروای زمین است و خدا در این باره چه میگوید ، در کتاب پیدایش وقتی که خدا در مورد انسان صحبت میکند در باب های اول کتاب پیدایش میخوانیم که خدا زمین و آسمان را افرید تمام درختان گیاهان همه چیز را افرید و همه چیز نیکو  بود همه چیز...
دعا در مسیحیت چگونه است ؟

دعا در مسیحیت چگونه است ؟

من چند سوال برای شما دارم سوالاتی که امیدوارم ما رابه روابط قلبی با خدا سوق دهد ، ایا دعا میکنید ، این سوال پیچیده ای نیست ، فراتر از «آیا دعا میکنید »،بگذارید این را بپرسم چرا دعا میکنید ، هنگام دعا کردن چه آرزویی دارید که به انجام برسد ،؟ چرا دعا میکنید ؟ و چطور ،...
چگونه خداوند را در زندگی روزانه وارد کنیم

چگونه خداوند را در زندگی روزانه وارد کنیم

  خیلی ساده ممکن است در زندگی تسلیم فشارهای زندگی شویم .تو‌ترافیک گرفتار میشویم ، قبضهامون سنگین میشود ، مردم توهین میکنند ، اگر مراقب نباشیم یک روز متوجه میشویم که دیگر به اندازه قبل لبخند نمیزنیم ،دیگه مثل قبل رفتار دوستانه نداریم ، دیگه نمیخندیم ، دیگه خوش...